Het Bedrijf

MEER-Keuze


Ons bedrijf verzorgt alle contacten met de kopers na het tekenen van de koop/-aannemingsovereenkomst t/m de oplevering van de woning of appartement.

Door de individuele benadering, Het eerste gesprek met de kopers vindt bij voorkeur plaats op een locatie die voor de kopers het prettigst en vertrouwd is.

Vervolgens zetten wij alle wensen van de kopers op de rij, compleet met tekeningen worden deze naar kopers en alle betrokkene met de bouw verstuurd.

Tijdens de bouw wordt door deskundige mensen gecontroleerd of alle wijzigingen verwerkt worden.

Regelmatig worden Nieuwsbrieven naar de koper verstuurd met de voortgang van het project.

Kort voor de oplevering worden samen met de koper een schouwing gedaan van hun woning.

Tot slot volgt de oplevering en de administratieve afhandeling.


Onze klanten zijn onder andere:

• Woningbouwverenigingen onder andere Woonzorg Nederland, Principaal
• Projectontwikkelaars: onder andere Bouwfonds
• Aannemers: onder andere ERA Contour, DURA Vermeer, BAM, Trebbe West, Ballast Nedam, Baas, Niersman, DURA Vermeer Heyma
• Bouwcombinaties: onder andere Oosterheem Zoetermeer, Leebrug Houten, Westerdok Amsterdam

Houten

Wie zijn wij?


MEER-Keuze b.v. is een bouwkundig adviesbureau, die sinds 1998, als zelfstandige, de kopers begeleiding verzorgt van nieuwbouwprojecten van aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. De heer van der Meer was hiervoor 19 jaar werkzaam bij ERA Bouw als werkvoorbereider en kopers begeleider.

Wat doen wij?


Vaststellen project informatie:
• Aannemers/opdrachtgever
• Installateurs
• Onderaannemers
• Planning
• Beslissingsdatums

Beoordeling project:
• Voorlopige tekeningen en technische omschrijving beoordelen op uitgangspunten,
• Voorlopige tekeningen en technische omschrijving beoordelen op eisen,
• Voorlopige tekeningen beoordelen op optie mogelijkheden.
• Kopers brochure controle op uitgangspunten en inhoud.
• Tekeningen beoordelen op functionaliteit voor doelgroep (jongeren, gezinnen, langer thuis wonen enz.)

Samenstellen Keuzelijsten:
• Duurzaamheid
• Keuze mogelijkheden worden bepaald i.o.m. aannemer
• Definitieve keuzelijst prijzen met beslissingsdatums

Overleg met showrooms:
• Showroom CV
• Hoe worden kopers ontvangen.
• Wat wel en wat beslist niet
• Verrekenprijzen installateurs b.v. t.b.v. keuken installaties
• Afspraken maken over aanpassen van installaties keuken voor externe showrooms b.v. d.m.v. loze leidingen of volledig afgemonteerde installatiepunten exclusief aansluiten apparatuur.

Gesprekken met kopers:
• Uitleg geven keuzelijst, tekeningen en technische omschrijving
• Uitleg over showrooms
• Begeleiding kopers bij o.a. open dag:

Informatie verstrekking naar kopers:
• Informatie door Nieuwsbrieven.
• Opdrachten meer-en minderwerk.
• Tekeningen met genomen opties en aanpassingen.
• Over datum van voorschouwing en oplevering (optioneel).
• Over openstaande vragen.

Bewaking:
• Sluitingsdatums.
• Meer- en minderwerklijst.
• Optietekeningen.

image