Kopersbegeleiding

Kopersbegeleiding


Zorgvuldige- en open communicatie naar de kopers.

Houten

Kopersbegeleiding


In persoonlijke gesprekken worden wensen van de kopers besproken. De standaard keuzelijsten worden via online keuzelijsten ingevuld.

Met behulp van het koper begeleiding programma van JPDS worden de keuzes van de kopers verwerkt en met AUTO CAD lite worden de wijzigingen op tekeningen verwerkt.

Kopers ontvangen offertes en opdrachten met tekeningen voor akkoord, waarna aannemers en installateurs worden geïnformeerd.

Van belang zijn de beslissingsdatums voor ruwbouw en afbouw, hierna zijn wijzigingen niet meer mogelijk, zodat de bouw ongestoord kan verlopen.

Een goed lopende bouw start met een perfecte voorbereiding en volledige kopers keuze ruim op tijd en volledig!

Informatie verstrekking kopers


Kopers en opdrachtgevers worden op de hoogte gehouden van de bouw door Nieuwsbrieven voor en tijdens de bouw.

In de afbouw wordt er een kijkdag georganiseerd, zodat kopers in hun woningen kunnen kijken en eventuele keukenleveranciers de maten kunnen nemen voor de keuken.

image
Houten

Kopers Keuzelijsten


Deze worden in overleg met aannemer, opdrachtgever en installateurs zorgvuldig samengesteld en aan de kopers gepresenteerd ruim voor de beslissingsdatums.

Uitgangspunt is de keuzelijst bij het tekenen van de voorlopige koopcontract aan de kopers mee te geven.

Tekeningen


Doormiddel van verkooptekeningen/plattegrond van de woning krijgt de bewoner een duidelijk beeld.
Op deze tekeningen worden alle wijzigingen aangegeven en vormen samen met de opdrachtbevestiging, de opdracht voor meer- en minderwerk.

image